دايره نظرسنجي تشيع

دايره نظرسنجي تشيع

عناوین مطالب
- همسفر شدن با اصحاب منهاج فردوسیان
- جمله کوتاه
- معرفی کتاب «معانی الأخبار‏» (از منابع منهاج فردوسیان)
- دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی زیارت
- مکتب تربیتی آیت الله حق شناس + نقد
- آیت الله بهجت، مربی مأیوس از تربیت!
- آیا روزی «منهاج فردوسیان» به پایان می‌رسد و تعطیل ‌می‌شود؟
- دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل اجتماعی
- قبول کردن روایات، بدون توجه به رجال آن!
- معرفی آیت الله بهجت به عنوان راهنمای تکامل، آب در هاون کوبیدن است!
- معرفی کتاب «کنز الفوائد‏» (از منابع منهاج فردوسیان)
صفحه قبل 1 صفحه بعد